Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Horse Armor

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Horse Armor

Horse Armor

Typ Armor
ID 417-419
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Horse Armor je speciální typ brnění, který můžete nasadit na koně. Toto brnění má neomezenou životnost (nerozbije se) a chrání tak koně před útoky.

Aby jste brnění nasadili, sedněte na koně a stiskněte tlačítko pro otevření inventáře (standartně E). Pokud kůň zemře, sedlo i brnění z něj vypadne.

Crafting

Horse Armor nelze vyrobit. Lze najít v Opuštěných dolech, Dungeonech, Jungle Temple nebo v Desert Temple.


Ochrana

Máme 3 druhy brnění. Každé z nich chrání koňe jinak.

Materiál Armor Protekce
Iron ArmorArmorHalf Armor 20%
Gold ArmorArmorArmorHalf Armor 28%
Diamond ArmorArmorArmorArmorArmorHalf Armor 44%


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki