Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Green Sapphire Block

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Green Sapphire Block

Green Sapphire Block

Typ Pevný Block
ID 216:2
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Green Sapphire Block je dekorativní block vytvořený z 9 Green Sapphire. Můžete ho taky použít k snadnějšímu skladování Sapphire.

Pokud máte nainstalovaný mód GregTech, musíte Green Sapphire vložit do Compressoru.


Crafting

Crafting GUI.png

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire (Redpower)

Green Sapphire Block
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.