Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Gravitation Suite

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
GravitationSuite
Nasazený GraviChestPlate a Ultimate Lappack

Mód Gravitation Suite (také nazývám GraviSuite) je addon pro IndustrialCraft 2. Přidává vylepšené Lappacky, Chainsaw, Diamond Drill a Armor. Tento mód přidává pouze itemy.

Gravitation Suite můžete stáhnout na oficiálním fóru:
Nejnovější Verze
Starší Verze
Changelog

Instalace

Soubor zGraviSuite.zip vložte do složky .minecraft/mods. Ke spuštění musíte mít nainstalovaný mód IndustrialCraft 2 a v klientovi Mod Loader nebo Minecraft Forge.

Itemy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki