FANDOM


Grass Block
Grass Block
Typ Pevný Block
ID 2
Obnovitelný Ne
Blast Resistance 3
Stackovatelné Ano(64)
EMC hodnota 1
Mod Vanilla

Grass block, neboli "trávník", je součástí celého světa a pokrývá přibližně 50% vygenerovaného povrchu.

Grass hues
Pár typů zbarvení Grass Blocku.

Textura toho blocku se liší podle toho, v jakém biomu zrovna roste. Položením neprůhledného blocku na block trávy zapříčiní odumírání a přeměnu na hlínu. Ve sněžném biomu se vrch i strany změní, jakmile na ně napadne dostatečné množství sněhu.

Těžba

Pro úspěšné vykopání je potřeba nástroj s enchantem Silk Touch. Bez něj vám vypadne pouze obyčejná hlína. Nejrychlejším způsobem je použití lopaty.

Růst

Přímým propojením hlíny s Grass Blockem a dostatečnou dávkou světla lze rozšiřovat trávu dále. Dokáže se šířit 1 blok nad a 1 blok pod úroveň od hlavního bloku.

Použitím Bone Mealu na Grass Block vyroste dlouhá tráva s červenými a žlutými kytkami.

Využití

Hlavním využitím je stavba výběhů pro zvířata. Při jejich množení dopomůže k jejich růstu konzumace trávy. Navíc ovce ostříhané nůžkami, se pojídám trávy znovu obalí vlnou a lze je znovu ostříhat.

Zajímavosti

  • Grass blok se stal hlavní ikonou pro Minecraft.net i Minecraft Launcher.
  • Při dostatku světla a místem nad hlavou se na trávě náhodně spawnují zvířata.