Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Grass Block

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Grass Block
Grass Block
Typ Pevný Block
ID 2
Obnovitelný Ne
Blast Resistance 3
Stackovatelné Ano(64)
EMC hodnota 1
Mod Vanilla

Grass block, neboli "trávník", je součástí celého světa a pokrývá přibližně 50% vygenerovaného povrchu.

Grass hues
Pár typů zbarvení Grass Blocku.

Textura toho blocku se liší podle toho, v jakém biomu zrovna roste. Položením neprůhledného blocku na block trávy zapříčiní odumírání a přeměnu na hlínu. Ve sněžném biomu se vrch i strany změní, jakmile na ně napadne dostatečné množství sněhu.

Těžba

Pro úspěšné vykopání je potřeba nástroj s enchantem Silk Touch. Bez něj vám vypadne pouze obyčejná hlína. Nejrychlejším způsobem je použití lopaty.

Růst

Přímým propojením hlíny s Grass Blockem a dostatečnou dávkou světla lze rozšiřovat trávu dále. Dokáže se šířit 1 blok nad a 1 blok pod úroveň od hlavního bloku.

Použitím Bone Mealu na Grass Block vyroste dlouhá tráva s červenými a žlutými kytkami.

Využití

Hlavním využitím je stavba výběhů pro zvířata. Při jejich množení dopomůže k jejich růstu konzumace trávy. Navíc ovce ostříhané nůžkami, se pojídám trávy znovu obalí vlnou a lze je znovu ostříhat.

Zajímavosti

  • Grass blok se stal hlavní ikonou pro Minecraft.net i Minecraft Launcher.
  • Při dostatku světla a místem nad hlavou se na trávě náhodně spawnují zvířata.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki