Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Golden Conductive Pipe

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Golden Conductive Pipe

Golden Conductive Pipe

Typ Trubka
ID 4324
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Golden Conductive Pipe se používá k transportu energie z motorů a Wooden Conductive Pipe. Golden Conductive Pipe je mnohem efektivnější jak Stone Conductive Pipe. Má pouze 0.5% ztráy. Její limit je 1000 Minecraft Joules (MJ) a po dosažení tohoto limitu exploduje.


Crafting

Crafting GUI.png

Redstone

Golden Transport Pipe

Golden Conductive Pipe

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki