FANDOM


Gold OR Gate

Gold OR Gate

Typ Gate
ID 4067:4
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Gold OR Gate je Gate třetí třídy, typu OR. Pokud je více vstupních slotů nastaveno na stejný výstup, výstup bude aktivní pokud je splněna jakákoliv podmínka.

Gold Gate pracuje pouze s Red Pipe Wire a Blue Pipe Wire. Má 4 páry slotů pro podmínky/výstupy. Má 4 páry slotů pro podmínky/výstupy.

Crafting

Assembly Table.gif

Redstone Golden Chipset

Red Pipe Wire


Blue Pipe Wire


Gold OR GateCrafting GUI.png

Gold AND Gate

Redstone Chipset

Gold OR Gate


Využití

Gold AND Gate lze přeměnit na Autarchic verzi, která umožňuje vysílat pulzy jako Redstone Engine.

Assembly Table.gif

Gold OR Gate

Pulsating Chipset


Redstone Iron Chipset


Autarchic Gold OR Gate
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.