FANDOM


Gold Cable

Gold Cable

Typ Kabel
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Industrial Craft 2

Gold Cable je kabel druhé třídy. Můžou přenášet střední napětí (Medium Voltage) až 128 EU/t.

Gold kabely mají 2 různé druhy izolace, přičemž 2x izolovaný kabel má menší ztráty.

Typ kabelu EU/b Ztráta
Gold Uninsulated 0.5 1 EU každé 2 blocky
Gold Insulated 0.45 1 EU každé 2.22 blocky
Gold 2x Insulated 0.4 1 EU každé 2.5 blocky

Crafting

Uninsulated Gold Cable

Crafting GUI.png

Gold Ingot

Gold Ingot

Gold Ingot

Gold Cable

GridNumbersCSS
GridNumbersCSS

Insulated Gold Cable

Crafting GUI.png

Rubber

Rubber

Gold Ingot

Rubber

Rubber

Insulated_Gold_Cable

GridNumbersCSS
Crafting GUI.png

Rubber

Gold Cable

Insulated_Gold_Cable


2xIns. Gold Cable

Crafting GUI.png

Rubber

Insulated Gold Cable

2xIns._Gold_Cable

Crafting GUI.png

Rubber

Rubber

Gold Cable

2xIns._Gold_Cable


Využití jako plot

Neizolovaný Gold Cable můžete použít k vytvoření elektrického ohradníku!

Položíte kabel kolem vašeho objektu, který chcete střežit, napojíte ho na MFE a z něj do dalšího MFE, aby se vytvořila smyčka. Do jednoho z MFE navedete přívod energie.

Pro větší poškození můžete použít neizolovaný HV Cable, ale zde potřebujete vyšší napětí.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.