Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Gates

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Gate
Dvě Gate propojené pomocí Pipe Wire.

Gate umožňují změnit fungování vašich trubek, včetně detekce itemů, které prochází skrz. Má mnoho využití.

O Gate

GateGUI
GUI Gate po otevření.

Gate umožňují kontrolování mnoha věcí. Dokáží vypnout motor, když je přehřátý, nebo detekovat item/kapalinu v trubce. Samy o sobě nejdou položit. Nejdříve položte Transport Pipes nebo Waterproof Pipes a poté na ně položte Gate. Na tyto trubky pak můžete položit Pipe Wire.

Typy Gate

 • BuildCraft 3.1.5
  • Gate (1 Slot)
  • Iron AND Gate (2 Sloty)
  • Iron OR Gate (2 Sloty)
  • Gold AND Gate (4 Sloty)
  • Gold OR Gate (4 Sloty)
  • Diamond AND Gate (8 Slotů)
  • Diamond OR Gate (8 Slotů)
 • Buildcraft 3.1.6+
  • Autarchic Gate
  • Autarchic Iron AND Gate
  • Autarchic Iron OR Gate
  • Autarchic Gold AND Gate
  • Autarchic Gold OR Gate
  • Autarchic Diamond AND Gate
  • Autarchic Diamond OR Gate

Vstupy

 • Z trubek:
  • Item traversing - Item prochází trubkou
  • Power traversing - Energie prochází trubkou
  • Liquid traversing - Kapalina prochází trubkou
  • Pipe empty - Prázdná trubka
 • Z truhel:
  • Chest empty - Prázdná truhla
  • Chest full - Plná truhla
  • Space for items in chest - Místo pro itemy v truhle
 • Z Tanku:
  • Tank empty - Prázdný Tank
  • Tank full - Plný Tank
  • Space for liquid in tank - Místo pro kapalinu v Tanku
 • Ostatní:
  • Redstone signal - Redstone signál
  • Engine state - Status motoru
  • Machine on - Zapnutý řístroj
  • Machine off - Vypnutý přístroj
  • Pipe Wire signals - Pipe Wire signály (Různé barvy)

Nejjednodušší Gate nemůže být připojena na žádnou Pipe Wire. Iron Gate lze připojit pouze k Red Pipe Wire. Gold Gate můžete připojit k Red Pipe Wire a Blue Pipe Wire. Diamond Gate můžete připojit ke všem 4 barvám Pipe Wire.

Využití

 • Normalní Gate
  • Kontrolování kapaliny pumpované z Tanku.
  • Zapíná motory.
  • Vypíná motory, aby se předešlo přehřátí.
  • Kontrolování kapaliny tekoucí skrz trubky.
 • Autarchic Gate

Recepty normálních Gate

Gates2
Recepty pro Gate v Assembly Table.

Gate se craftí v Assembly Table. Jejich hlavní surovinou je Chipset. Potřebuí také Pipe Wire. Gate mohou být typu AND nebo OR. Také můžete vytvořit Autarchic Gate.

Gate

Ingredience:

Výrobek:

Iron Gate

Ingredience:

Výrobek:

Gold Gate

Ingredience:

Výrobek:

Diamond Gate

Ingredience:

Výrobek:

Autarchic Gate Recepty

Autarchic animated
Recepty pro Autarchic Gate v Assembly Table.

Autarchic Gate se vytvoří přídáním Pulsating Chipsetu a Redstone Iron Chipsetu.

Autarchic Gate

Ingredience:

Výrobek:

Autarchic Iron Gate

Ingredience:

Výrobek:

Autarchic Gold Gate

Ingredience:

Výrobek:

Autarchic Diamond Gate

Ingredience:

Výrobek:


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.