FANDOM


Gate Copier

Gate Copier

Typ Item
ID 6256
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod GateCopy

Gate Copier je item, který umožňuje zkopírování nastavení jedné Gate do dalších. Tento item přidává mód GateCopy.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na Gate, zkopíruje se její nastavení do Gate Copieru. Poté klikněte znovu pravým tlačítkem myši na Gate, kam chcete nastavení zkopírovat. Gate musí být stejného typu!

Zkopírované nastavení vynulujete pokud budete držet ⇧ Shift a kliknete pravým tlačítkem myši.

Crafting

Crafting GUI.png

Wooden Planks

Wooden Planks

Wooden Planks

Redstone Iron Chipset

Paper

Wooden Planks

Wooden Planks

Wooden Planks

Wooden Planks

Gate Copier


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.