FANDOM


Forge Lexicon

Forge Lexicon

Typ Item
ID 6258
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod OmniTools

Forge Lexicon umožňuje změnit itemy z jedné verze na jinou bez použití jakéhokoliv paliva nebo energie. Můžete měnit i Music Disc z Vanilly.

Crafting

K výrobě musíte použít Cyan Wool.

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Book

Iron Ingot

Gold Ingot

Cyan Wool

Forge Lexicon


ForgeLexiconGUI
Změna 18 Copper Ingotů na jiný typ

Využití

Dokáže změnit například Copper Ingot z módu IndustrialCraft 2 na Copper Ingot z módu Redpower 2 apd.

K otevření GUI vezměte do ruky Forge Lexicon, držte ⇧ Shift a klikněte pravým tlačítkem. Do levého dolního slotu se vkládají itemy, v prostředním se vybírá výsledná verze a po dokončení se změněný item objeví vpravo dole.

Pro konverzi klikněte na tlačítko se šipkou.

Forge Lexicon můžte položit na Mystical Plinth a vytvořit tak nepřenosný Lexicon.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.