FANDOM


Forester's Backpack

Forester's Backpack

Typ Batoh
ID N/A
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Forester's Backpack je batoh, který rozšiřuje hráčům inventář o 15 slotů. Dokáže pojmout Saplingy, Mushrooms, květiny, dřevo, listy, semínka a obilí. Seznam všech batohů z Forestry najdete zde → Backpacks

Může být vylepšen na Woven Forester's Backpack. Ten má kapacitu 45 slotů.

Crafting

Crafting GUI.png

String

Wood

String

Wool

Chest

Wool

String

Wood

String

Forester's Backpack


Na jeho výrobu potřebujete:

Využití

Carpenter GUIWater1.png

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Diamond

Forester's Backpack

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Water Bucket

Woven Forester's Backpack
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.