FANDOM


Flax Seeds

Flax Seeds

Typ Item
ID 5327
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Flax Seeds jsou semínka, která náhodně padají z vysoké trávy podobně jako normální Seedy. Aby jste je zasadili musíte mít zoranou a zavlaženou hlínu.

Z Flax Seedů roste rostlina Flax, která je vysoká 2 blocky. Pokud ukopnete první zralý block vypadnou vám pouze další Flax Seedy. Při plném vzrůstu můžete z vrchního blocku získat Stringy. Farmení Stringů je lehčí, protože můžete ukopnout jen vrchní block a on znovu doroste. Růst můžete urychlit pomocí Bone Meal.

Flax Seedy se však nepoužívají jen na pěstování Stringů, ale také jako ingredience k výrobě barev k obarvování Pneumatic Tube nebo Redstone Tube.

FlaxGrow
Růst Flaxu


Využití

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Paint Can

Flax Seeds

Rose Red

Flax Seeds

Paint


Můžete použít jakékoliv ze 16 barviv.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.