FANDOM


Fire
Fire
Typ Průchozí
ID 51
Obnovitelný Ano
Blast Resistance 0
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Fire (oheň) je průchozí block, který produkuje 15 jednotek světla. Má animovanou (pohybující-se) texturu, která při pohledu zvrchu připomína X. Oheň se přirozeně vyskytuje pouze ve světě Nether a End (na vrchu Bedrocku, který se generuje jako poslední block sloupů). Hráč může založit oheň pomocí Flint and Steel nebo Fire Charge. Ghast nebo Blaze jsou jediné NPC, které také mohou založit oheň, stejně jako Lava a bouřka. Oheň se přirozeně šíří do všech směrů, kde jsou hořlavé blocky např. Wood.

Fire jako ingredience

Fire se používá při craftingu Chain Armoru, ale jediný způsob jak získat Fire jako block je za použití příkazu /give nebo změny herního módu na creative. Chain Armor lze získat volně ve Vanilla Minecraftu zabitím Zombie nebo Skeleton, pokud jej mají na sobě jako brnění.

Crafting GUI.png

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Chain Helm

Crafting GUI.png

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Chain Chestplate

Crafting GUI.png

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Fire

Chain Leggings

Crafting GUI.png

Fire

Fire

Fire

Fire

Chain Boots


Chování

Fire nelze získat v klasik módu. Po zapálení jakéhokoliv blocku bude hořet pouze po náhodně krátkou předem určenou dobu. Tudíž pokud zapálíte jakýkoliv nehořlavý block, nebude se šířit a  po velmi krátké době se sám uhasí. Pokud ovšem zapálíte hořlavý block jako je Wooden Planks atp., začne se oheň šířit na všechny tyto hořlavé blocky a neuhasí se, dokud všechny neshoří.

Hráč i NPC mohou vzplanout pokud se vystaví ohni. To zapříčíní, že začnete ztrácet půl srdíčka za sekundu.

Oheň můžete využít na zabíjení nepřátelských mobů, aniž by jste se vystavily jejich útoku na vás. Fire také spálí veškeré itemy (např vytěžené suroviny), které jste nestihli sebrat (stejně jako Lava).

Pokud kráva, kuře nebo prase zemřou na uhoření, vypadne vám už rovnou upečené maso.

Šíření ohně

Oheň se po vzplanutí na zapálitelném blocku šíří po celé ploše, a to i přes zdi, patra i škvíry, dokud nestráví všechen hořlavý materiál. Fire normálně vznítí okolí 1 blocku do všech stran. Dokáže také podpálit i block vzdálený 4 kostky od jeho centra.

Zajímavosti 

  • Netherrack je jediný block, který po zapálení hoří věčně.
  • Za bouřky se vám může stát, že udeří blesk a podpálí block, kde uhodí. Pokud strefí prase stane se z něj Zombie Pigman.
  • Většina hráčů nevytváří oheň, pokud mají dřevěný dům, jelikož je velká šance, že vám celý shoří.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.