FANDOM


Eye of Ender

Eye of Ender

Typ Item
ID 381
Obnovitelný Ano
Stackovatelné Ano(64)
EMC hodnota 1,792
Mod Vanilla

Eye of Ender (nebo Ender Eye) je item, který potřebujete vycraftit k nalezení a aktivaci portálu do Endu. Ender Eye hodíte pravým kliknutím myši.

Ender Eye má 20% šanci, že se po použití rozbije.

Crafting

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Blaze Powder

Ender Pearl

Eye of Ender


Recepty

Crafting GUI.png

Obsidian

Obsidian

Obsidian

Obsidian

Eye of Ender

Obsidian

Obsidian

Obsidian

Obsidian

Ender Chest


Zajímavosti

  • Ender Eye můžete použít jen v Overworldu.
  • Pokud máte vyplé generování struktur, Ender Eye vás zavede na místo, kde by byl Stronghold.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.