Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Enhanced Circuit Board

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Enhanced Circuit Board

Enhanced Circuit Board

Typ Item
ID 13296:1
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Enhanced Circuit Board (dříve Medium Circuit Board) nemá žádné využití v craftingu (pouze s módem Extra Bees).

Využívá se k v Multifarmách k přepracování farem nebo v Electrical Engine k zvýšení výkonu. Do Enhanced Circuit Board lze vložit 2 Electron Tube. Pro více informací jak přidat Electron Tube do Circuit Board navštivte stránku s Soldering Iron.

Crafting

Carpenter GUIWater1.png

Redstone

Redstone

Redstone

Bronze

Bronze

Bronze

Redstone

Redstone

Redstone

Water Bucket

Enhanced Circuit Board




Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.