Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Enhanced Circuit Board

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Enhanced Circuit Board

Enhanced Circuit Board

Typ Item
ID 13296:1
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Enhanced Circuit Board (dříve Medium Circuit Board) nemá žádné využití v craftingu (pouze s módem Extra Bees).

Využívá se k v Multifarmách k přepracování farem nebo v Electrical Engine k zvýšení výkonu. Do Enhanced Circuit Board lze vložit 2 Electron Tube. Pro více informací jak přidat Electron Tube do Circuit Board navštivte stránku s Soldering Iron.

Crafting

Carpenter GUIWater1.png

Redstone

Redstone

Redstone

Bronze

Bronze

Bronze

Redstone

Redstone

Redstone

Water Bucket

Enhanced Circuit Board
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki