FANDOM


Ender Pearl

Ender Pearl

Typ Materiál
ID 368
Obnovitelný Ano
Stackovatelné Ano (16)
EMC hodnota 1,024
Mod Vanilla

Ender Pearl (ender perla) je item dropující po zabití Endermana.

Využití

Ender perlu můžete hodit pravým kliknutím myši a to umožní  teleportaci na místo dopadu. Způsobuje HeartHeartHalf Heart poškození. Pokud máte armor s enchantem Feather Falling nebo Protection sníží se dmg, které dostanete. Pokud máte málo životů a použije perlu, zemřete ihned po teleportaci.

Ender Perly jsou vhodné pro teleportaci na těžko dostupná místa. Jsou také dobré k útěku pokud jste obklopeni moby.

Z Ender Perel se craftí Eye of Ender, který se využívá s hledání Strongholdů a najítí Endu.

Recepty

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Ender Pearl

Blaze Powder

Eye of Ender


Zajímavosti

  • Ender Perly můžete použít k teleportaci.
  • Protection a Feather Falling enchant redukuje poškození způsobené Ender Perlou.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.