FANDOM


BatteryBatBox
BatBox, který získává energii z RE Battery.
EU je zkratka pro Energy Unit. Je to míra produkce energie v IC2.

Tyto jednotky nejsou podobné realné elektrice. Jsou pouze "virtuální". Každý přístroj v IC2 se podílí na produkci, skladování nebo konzumaci EU.

EU/t

EU/t znamená Energy Unit per tick (EU za tick). Minecraft operuje rychlostí 20 ticků za vteřinu. EU/t se používá k měření spotřeby EU. Tato spotřeba se dá změřit pomocí EU-Readeru.

EU-Packet

EU-Packety jsou přenosové balíčky EU. V kabelech EU netečou jako voda, ale posílají se po balíčkách (Packetech). Reprezentují napětí v IC2.

EU-Packety mají různé velikosti od 1 EU až po 2048 EU.

Kabely

Díky kabelům můžete převádět EU. Můžete převádět neomezené množství EU/t. Jsou však omezeny EU-Packetama. Můžete posílat 32 EU-Packet skrz Copper Cable, ale ne 128 EU-Packet. Takto by explodoval, protože výdrž Copper Cabelu je pouze 32 EU/t. Kabely mají také určité ztráty (záleží na typu kabelu).

Nuclear Reactor

Nuclear Reactor může poskytovat různé množství napětí. Aby vyráběl energii musíte do něj vložit Uranium Celly. Také ho musíte chladit, aby neexplodoval. Maximální možné napětí je 2048 EU/t. Větší napětní není možné bez exploze reaktoru.

Velikost Packetů

Název Velikost Packetu Vysílače Kabel
Micro Voltage 0-5 EU Solar Panel, Water Mill, Wind Mill Grid Ultra-Low-Current Cable Grid Copper Cable Grid Gold Cable Grid Glass Fibre Cable Grid HV Cable
Low Voltage 32 EU BatBox, LV TransformerGenerator Grid Copper Cable Grid Gold Cable Grid Glass Fibre Cable Grid HV Cable
Medium Voltage 128 EU MFE, MV Transformer, Redstoned LV TransformerNuclear Reactor Grid Gold Cable Grid Glass Fibre Cable Grid HV Cable
High Voltage 512 EU MFSU, HV Transformer, Redstoned MV TransformerNuclear Reactor Grid Glass Fibre Cable Grid HV Cable
Extreme Voltage 2048 EU Redstoned HV TransformerNuclear Reactor Grid HV Cable


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.