Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Dimensional Anchors

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Immibis
Avatar moddera Immibis

Mód Dimensional Anchors přidává do hry jeden Chunk Loader a několik příkazů. Tento Chunk Loader lze upravovat hráčem aby načítal tolik Chunků, kolik chce. Více o tomto itemu zde → Dimensional Anchor

Dimensional Anchors můžete stáhnout na oficiálních stránkách:
Nejnovější Verze
Fórum
GitHub

Instalace

Soubor DimensionalAnchors.jar vložte do složky .minecraft/mods. Ke spuštění musíte mít v coremode Immibis Core a v klientovi nainstalovaný Minecraft Forge.

Příkazy

Nově přidané příkazy pouze pro OP (operátory/adminy):

/dimanc getquota <jméno>
   Vypíše aktuální a maximální počet načtených Chunků hráče.
/dimanc override <jméno> <číslo>
   Nastavneí limitu pro hráče
/dimanc setfuel <ID> <čas> <počet>
   Nastaví item jako palivo. Čas udávejte s koncovkami -s,-m,-h např. 10sec, 10m nebo 10h
/dimanc setfuel <ID>:<DamageValue> <čas> <počet>
   Stejné jako předchozí ale s DamageValue
/dimanc setpipemode allow
   Automatické plnění pomocí trubek
/dimanc setpipemode block
   Zruší automatické plnění paliva

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki