Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Diamond Gear

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Diamond Gear

Diamond Gear

Typ Item
ID 4060
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 42004
Mod Build Craft 3

Diamond Gear je nejlepší Gear, který můžete vytvořit. Tento Gear je používaný na pokročilé přístroje.

Geary lze vylepšovat jen postupně a proto nemůžete Diamond Gear vytvořit rovnou z Wooden Gear.

Crafting

Crafting GUI.png

Diamond

Diamond

Gold Gear

Diamond

Diamond

Diamond GearVyužití

Crafting GUI.png

Iron Gear

Gold Gear

Diamond Gear

Redstone

Iron Gear

Diamond Pickaxe

Iron Gear

Gold Gear

Diamond Gear

Quarry

Crafting GUI.png

Redstone Torch

Tank

Tank

Diamond Gear

Redstone Torch

Tank

Refinery

Crafting GUI.png

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Land Mark

Crafting Table

Chest

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Builder

Crafting GUI.png

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Land Mark

Crafting Table

Template

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Architect TableAd blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.