FANDOM


Custom LAN Ports

Custom LAN Ports je mód, který se vkládá přímo do klienta. Umožňuje nastavit vlastní port, IP a MOTD. Přidává také základní příkazy pro servery.

Custom LAN Ports můžete stáhnout na oficiálním fóru:
Nejnovější Verze
Automatický instalátor

Instalace

Soubor CustomLANPorts.zip rozbalte, a jednotlivé soubory vložte do .minecraft/bin/minecraft.jar. Ke spuštění musíte mít v klientovi nainstalovaný Minecraft Forge. Doporučujeme předem udělat zálohu vašeho Minecraftu.

Příkazy

Následující příkazy lze použít ve hře:

/Back (Teleport zpět k místu smrti)
/Broadcast <zpráva> (Pošle hromadnou, fialovou zprávu do chatu pro celý server)
/Ban <hráč>[důvod]
/BanIp <IPAdresa/Hráč> [důvod] (Jméno hráče bude automaticky změněno na IP)
/Unban <hráč> 
/UnbanIp <IPAdresa>
/BanList (Seznam banovaných lidí)
/Kick <hráč> [důvod] 
/Op <hráč>
/Deop <hráč> 
/Fireball
/Lightning
/God [Jméno]
/GetTime (Současný čas)
/Hat (Vloží item co máte v ruce na hlavu místo helmy)
/Heal [Jméno]
/PM <hráč><Zpráva>
/Save-All
/Save-Off
/Save-On
/Stop
/SetHome
/SpawnMob <NázevMoba> [X] [Y] [Z]
/Home
/ViewMOTD (Zobrazí MOTD)
/SetWarp <NázevWarpPointu>
/Warp <NázevWarpPointu>
/RemoveWarp <NázevWarpPointu>
/WarpList
/Spawn
/SetSpawn
/Reload

Obrázky

CustomLanPorts2 CustomLanPorts3 CustomLanPorts4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.