Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Custom LAN Ports

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Custom LAN Ports

Custom LAN Ports je mód, který se vkládá přímo do klienta. Umožňuje nastavit vlastní port, IP a MOTD. Přidává také základní příkazy pro servery.

Custom LAN Ports můžete stáhnout na oficiálním fóru:
Nejnovější Verze
Automatický instalátor

Instalace

Soubor CustomLANPorts.zip rozbalte, a jednotlivé soubory vložte do .minecraft/bin/minecraft.jar. Ke spuštění musíte mít v klientovi nainstalovaný Minecraft Forge. Doporučujeme předem udělat zálohu vašeho Minecraftu.

Příkazy

Následující příkazy lze použít ve hře:

/Back (Teleport zpět k místu smrti)
/Broadcast <zpráva> (Pošle hromadnou, fialovou zprávu do chatu pro celý server)
/Ban <hráč>[důvod]
/BanIp <IPAdresa/Hráč> [důvod] (Jméno hráče bude automaticky změněno na IP)
/Unban <hráč> 
/UnbanIp <IPAdresa>
/BanList (Seznam banovaných lidí)
/Kick <hráč> [důvod] 
/Op <hráč>
/Deop <hráč> 
/Fireball
/Lightning
/God [Jméno]
/GetTime (Současný čas)
/Hat (Vloží item co máte v ruce na hlavu místo helmy)
/Heal [Jméno]
/PM <hráč><Zpráva>
/Save-All
/Save-Off
/Save-On
/Stop
/SetHome
/SpawnMob <NázevMoba> [X] [Y] [Z]
/Home
/ViewMOTD (Zobrazí MOTD)
/SetWarp <NázevWarpPointu>
/Warp <NázevWarpPointu>
/RemoveWarp <NázevWarpPointu>
/WarpList
/Spawn
/SetSpawn
/Reload

Obrázky

CustomLanPorts2 CustomLanPorts3 CustomLanPorts4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.