Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Creosote Oil

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Creosote Oil

Creosote Oil

Typ Kapalina
ID N/A
Mod RailCraft

Creosote Oil je olej, který získáte přepalováním uhlí nebo dřeva v Coke Oven.

Creosote Oil můžete přenášet v lahvičkách, kbelíčku a nebo pokud máte nainstalované módy IndustrialCraft 2 nebo Forestry tak i v Cellecha Canech/Capsulích.

CoalCokeMake
Výroba Creosote Oilu v Coke Oven. Vlevo uhlí, ze kterého se vyrobil Coal Coke a vpravo vyprodukovaný Creosote Oil společně s naplněným kbelíčkem.

1,000 mB Creosote Oilu produkuje 4,800 jednotek tepla. Z jednoho kusu uhlí získáte 500 mB Creosote Oilu.

K vyjmutí Creosote Oilu z Coke Oven můžete použít i Waterproof Pipes z módu Build Craft 3.

Využití

Pokud Creosote Oil vložíte do kbelíčku nebo lahvičky mají následující využití:

Crafting GUI.png

Slabs

Creosote Bottle

Slabs

Slabs

Wooden Tie


Crafting GUI.png

Creosote Bottle

Wool

Stick

Torch

GridNumbersCSS


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki