Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Core

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Core jsou jádra / spouštěče mnoha módů. Bez těchto spouštěcích módů nemůžete spustit ty hlavní. Například pokud nemáte CodeChickenCore, nespustíte Not Enough Items a podobně.

Ve verzích Minecraftu 1.5.2 a nižší, se vkládali Core módy do složky "Coremods". Od zavedení nového Klienta 1.6 s již vkládají do složky "mods" jako ostatní módy.

Příklady některých Core módů:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki