FANDOM


Copper Ingot

Copper Ingot

Typ Item
ID 30248 (IC²); 1257:5(Redpower)
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota 85
Mody Industrial Craft 2
Forestry
Redpower 2

Copper Ingot se vyskytuje ve třech modech:

Copper Ingot lze získat z Copper Ore nebo Copper Dust. Používá se jako základní surovina pro základní itemy a Bronze.


Copper Ore se nachází ve více módech jako IndustrialCraft 2 nebo Forestry. Všechny mají stejný název (Copper nebo Copper Ingot) a využití. Liší se jen jinou barvou a ID.

Crafting

MachineGUI Background.png
MachineGUI Iron Furnace.png

Copper Ore

Coal

CopperMachineGUI Background.png
MachineGUI Iron Furnace.png

Copper Dust

RE Battery (Charged)

Copper
Recepty

IC2

MachineGUI Background.png
MachineGUI Macerator.png

Copper

RE Battery (Charged)

Copper Dust


Crafting GUI.png

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper

Copper Block

Crafting GUI.png

Copper

Copper

Copper

Copper Cable

GridNumbersCSS
Crafting GUI.png

Copper

Copper

Copper

Copper

Electric Furnace

Advanced Machine Block

Copper

Copper

Copper

Induction Furnace

Crafting GUI.png

Wooden Planks

Copper

Wooden Planks

Insulated Copper Cable

Copper

Insulated Copper Cable

Wooden Planks

Copper

Wooden Planks

LV Transformer

Crafting GUI.png

Rubber

Copper

Rubber

Rubber

Copper

Rubber

Rubber

Copper

Rubber

Insulated Copper Cable

GridNumbersCSS
Crafting GUI.png

Dense Copper Plate

Advanced Alloy

Reactor Plating


Forestry

Crafting GUI.png

Copper Ingot

Copper Ingot

Stone Gear

Copper Ingot

Copper Ingot

Copper Gear

Crafting GUI.png

Copper Ingot

Copper Gear

Copper Ingot

Glass

Piston

Copper Ingot

Copper Gear

Peat-fired Engine

Crafting GUI.png

Copper Ingot

Paper

Honey Drop

Copper Ingot

Paper

Honey Drop

Copper Ingot

Paper

Honey Drop

2n Stamp

GridNumbersCSS

MachineGUI Fabricator.png

Glass

Redstone

Copper Ingot

Copper Ingot

Copper Ingot

Copper Ingot

Redstone

Copper Ingot

Copper Electron Tube

GridNumbersCSS

Redpower

Crafting GUI.png

Wooden Planks

Wooden Planks

Copper

Wooden Planks

Nikolite

Copper

Wooden Planks

Wooden Planks

Copper

Voltmeter

Crafting GUI.png

Nikolite

Nikolite

Nikolite

Copper

Tin

Copper

Nikolite

Nikolite

Nikolite

BT Battery

Crafting GUI.png

Copper

Blue-Doped Wafer

Copper

Iron Ingot

Blue Alloy Ingot

Iron Ingot

Copper

Blue-Doped Wafer

Copper

Thermopile

Crafting GUI.png

Copper

Diamond Drawplate

Fine Copper Wire


Alloy Furnace GUI(new).png
Fine Copper Wire

Copper


Alloy Furnace GUI(new).png
Tin
Copper
GridNumbersCSS

Brass Ingot

GridNumbersCSS
Alloy Furnace GUI(new).png
Redstone
GridNumbersCSS
Copper

Red Alloy Ingot

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.