FANDOM


Command Block

Command Block

Typ Pevný Block
ID 137
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Command Block je block, přes který lze vyvolávat ve hře příkazy. Byl vytvořen převážně pro Adventure mód. Tento block dokáže spustit specifické serverové příkazy po přivedení Redstone signálu. Nelze ho vyrobit ani nijak získat v Surival modu. Získat ho lze jenom přes Creative mod nebo příkaz /give 137.

Aby jste mohli používat Command Blocky i v Multiplayeru, musíte je v konfiguračním souboru povolit.

V souboru server.properties upravte následující řádek.
enable-command-block=true

V Survival modu nelze Command Block rozbít žádným nástrojem ani explozí. Nelze je posunout ani pomocí Pistonů.

Využití

Command Block může spustit mnoho užitečných příkazů jako je /give itemů nebo zkušeností. Pro zapsání příkazu klikněte pravým tlačítkem myši na Command Block.

Nemusíte vždy zadávat přesné jméno hráče. Můžete používat i proměnné funkce:

Promněnná Funkce
@p Nejbližší hráč
@r Náhodný hráč
@a Všichni hráči

Redstone Comparator můžete použít k zjištění, jestli příkaz proběhl nebo ne.

Game Rules

Game Rules umožňují hráčům a Command Blockům přizpůsobit několik základních nastavení.

Příkazy se zapisují následujícím způsobem:
/gamerule <gamerule> <true/false>
Gamerule Efekt
commandBlockOutput Zapne/Vypne vypisování textu z Command Blocku do konzole
doDaylightCycle Zapne/Vypne denní a noční cyklus
doFireTick Zapne/Vypne šíření ohně
doMobLoot Zapne/Vypne dropy z mobů
doMobSpawning Zapne/Vypne spawnování mobů
doTileDrops Zapne/Vypne dropování itemů po rozbití blocku (včetně TNT)
keepInventory Zapne/Vypne zachovávání inventáře po smrti
mobGriefing Zapne/Vypne rozbíjení blocků od Creeperů, Ghastů a Witherů, sbírání blocků Endermany, rozbíjení dveří od Zombie a sbírání zbraní a brnění nepřátelskými moby
naturalRegeneration Zapne/Vypne přírodní regeneraci zdraví hráče

Vypnuté nebo nedostupné příkazy

Následující příkazy nelze použít v Command Blocku:

Kategorie Příkaz
Zrušeno pro bezpečnost serveru ban, ban-ip, deop, kick, op, pardon, pardon-ip, save-all, save-off, save-on, stop, whitelist add/remove/on/off/reload, debug, publish
Zrušeno pro neznámé důvody banlist, whitelist list
Nedostupné pro konzoli kill
Dostupné příkazy, ale nezobrazují se v chatu help, seed, list, scoreboard objectives/players/teams list

Argumenty

Po určení cíle (@a, @p or @r) můžete dodat další argumenty. Takto může vypadat příkaz s argumenty:

@<selector>[<argument>=<value>,<argument>=<value>]
Argument Funkce
x X souřadnice středu hledání
y Y souřadnice středu hledání
z Z souřadnice středu hledání
r Maximální hledací rádius
rm Minimální hledací rádius
m Hráčův Game mod. 0=Survival, 1=Creative, 2=Adventure
c Počet hráčů
l Maximální level hráčů
lm Minimální level hráčů
team Kontroluje jestli hráče je ve specifickém teamu. Vložením '!' před název teamu, zkontroluje jestli hráč není v tomto teamu.
name Kontroluje hráče s tímto jménem


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.