Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Central Processing Unit

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Central Processing Unit

Central Processing Unit

Typ Pevný Block
ID 755:1
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Central Processing Unit (zkráceně CPU) je hlavní komponent všech počítačů. Aby jste ho mohli použít potřebujete Monitor a Disk Drive. Pomocí Monitoru lze zadávat příkazy a přes Disk Drive můžete nainstalovat operační systém MineOS nebo ukládat vaše vlastní kódy. Tyto přístroje musíte propojit pomocí Ribbon Cable.

CPU GUI
GUI Central Processing Unit

V CPU se nachází dvě tlačítka na START a RESET. Je zde také nastavení ID. Základní CPU má 1.142 bytů RAM. Ty však lze navýšit pomocí Backplane a 8K RAM Modulů až na 57,344 bytů RAM.

Návody, tipy na programování a vysvětlení ID naleznete zde → Redpower ControlCrafting

Crafting GUI.png

Wooden Planks

Red-Doped Wafer

Wooden Planks

Wooden Planks

Diamond Block

Ribbon Cable

Wooden Planks

Red-Doped Wafer

Wooden Planks

Central Processing Unit
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki