FANDOM


CartLinking
Několik druhů spojených Minecartů
Cart Linking nebo-li spojování vozíčků. Tuto funkci přináší mód RailCraft a umožňuje spojit jakýkoliv druh Minecartu k sobě. To znamená, že se jezdí společně a přizpůsobují rychlost, aby jeli pořád stejně daleko od sebe.

Ke spojení Minecartů je potřeba Crowbar. Držte ⇧ Shift a klikněte pravým tlačítkem myši na jeden Minecart a poté na druhý. Pokud jste vše udělali správně, zobrazí se hláška "Link Created".

Aby se Minecarty spojili, musí být blízko sebe. Pokud je chcete rozpojit, postupujte stejným způsobem. V případě rozpojení se zobrazí hláška "Link Broken".

Spojování a rozpojování Minecartů lze i zautomatizovat pomocí kolejí:

Aby tyto koleje fungovali, Minecarty musí jet blízko sebe.

Minecarty můžete připojit i k Steam Locomotive nebo Tunnel Bore. Pokud k Tunnel Bore připojíte Chest Cart, bude ukládat suroviny do něj. Lze k němu také připojit Anchor Cart, aby byl stále aktivní.

Můžete spojit libovolný počet Minecartů.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.