Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Cart Linking (Průvodce)

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
CartLinking
Několik druhů spojených Minecartů
Cart Linking nebo-li spojování vozíčků. Tuto funkci přináší mód RailCraft a umožňuje spojit jakýkoliv druh Minecartu k sobě. To znamená, že se jezdí společně a přizpůsobují rychlost, aby jeli pořád stejně daleko od sebe.

Ke spojení Minecartů je potřeba Crowbar. Držte ⇧ Shift a klikněte pravým tlačítkem myši na jeden Minecart a poté na druhý. Pokud jste vše udělali správně, zobrazí se hláška "Link Created".

Aby se Minecarty spojili, musí být blízko sebe. Pokud je chcete rozpojit, postupujte stejným způsobem. V případě rozpojení se zobrazí hláška "Link Broken".

Spojování a rozpojování Minecartů lze i zautomatizovat pomocí kolejí:

Aby tyto koleje fungovali, Minecarty musí jet blízko sebe.

Minecarty můžete připojit i k Steam Locomotive nebo Tunnel Bore. Pokud k Tunnel Bore připojíte Chest Cart, bude ukládat suroviny do něj. Lze k němu také připojit Anchor Cart, aby byl stále aktivní.

Můžete spojit libovolný počet Minecartů.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki