Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Carrot on a Stick

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Carrot on a Stick

Carrot on a Stick

Typ Nástroj
ID 398
Obnovitelný Ano
Výdrž 26
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Carrot on a Stick je item, který se používá k ovládání osedlaných prasat.

Využití

K použití Carrot on a Stick musí nejdříve hráč osedlat prase pomocí Saddle. Poté prase půjde směrem kam míříte. Pokud chcete aby prase utíkalo stačí kliknout pravým tlačítkem myši. S prasetem nemůžete plavat ve vodě, ale můžete vylézt po žebříku nebo Vines. Prase po chvíli sní mrkev a vám zbyde jen Fishing Rod. Pokud prase udeříte začne se pohybovat náhodným směrem.

Crafting

Crafting GUI.png

Fishing Rod

Carrot

Carrot on a Stick


Craftení je možné pouze s nepožkozeným Fishing Rod.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki