FANDOM


Bronze Ingot

Bronze Ingot

Typ Itemy
ID N/A
EMC hodnota 255
Mody Industrial Craft 2
Forestry

Bronze Ingot se vyskytuje ve dvou modech:

Získává se kombinací Copper Dustu a Tin Dustu v poměru 3:1. V novějších verzích můžete rovnou použít Copper Ingot a Tin Ingot. Vzniknou vám 2 Bronze dusty a ty poté přepálíte do ingot nebo rovnou 2 ingoty pokud craftíte i ingotů.. Bronze ore neexistuje a nemůžete ho nikde najít.

Bronze z obou modů mají sice odlišné barvy, ID a nedají se stackovat, ale craftí se stejným způsobem a můžete použít jakýkoliv Bronze na crafting (tzn můžete použít Bronze z IC na crafting z Forestry a naopak).

Crafting

Crafting GUI.png

Copper Dust

Copper Dust

Copper Dust

Tin Dust

Bronze Dust

GridNumbersCSS
Crafting GUI.png

Copper Ingot

Copper Ingot

Copper Ingot

Tin

Bronze Ingot

GridNumbersCSS

MachineGUI Background.png
MachineGUI Iron Furnace.png

Bronze Dust

Coal

BronzeCarpenter GUI.png

Broken Pickaxe

Bronze Ingot

GridNumbersCSS


Carpenter GUI.png

Broken Shovel

Bronze IngotVyužití

Industrial Craft 2

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Wrench (IC2)

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Minecart

Crafting GUI.png

Refined Iron

Bronze

Tin

Refined Iron

Bronze

Tin

Refined Iron

Bronze

Tin

Mixed Metal Ingot

GridNumbersCSS
Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze Block

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Stick

Stick

Bronze

Bronze Pickaxe

Crafting GUI.png

Bronze

Stick

Stick

Bronze

Bronze

Bronze Axe

Crafting GUI.png

Bronze

Stick

Stick

Bronze

Bronze Hoe

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Stick

Bronze Sword

Crafting GUI.png

Bronze

Stick

Stick

Bronze Shovel

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze Helmet

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze Chestplate

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze Leggings

Crafting GUI.png

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze Boots


Forestry

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Redstone

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Habitat Locator

Crafting GUI.png

Stick

Stick

Bronze Ingot

Grafter

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Beealyzer

Sturdy Casing

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Analyzer

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Treealyzer

Sturdy Casing

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Analyzer

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Sturdy Casing

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Stone Gear

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Gear

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Stick

Stick

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Survivalist's Pickaxe

Crafting GUI.png

Stick

Stick

Bronze Ingot

Survivalist's Shovel

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Wrench (Forestry)

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Gear

Bronze Ingot

Glass

Piston

Bronze Ingot

Bronze Gear

Biogas Engine

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Glass

Sturdy Casing

Glass

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Carpenter

Crafting GUI.png

Bronze Ingot

Iron Ingot

Bronze Ingot

Infuser


MachineGUI Fabricator.png

Glass

Redstone

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Bronze Ingot

Redstone

Bronze Ingot

Bronze Electron Tube

GridNumbersCSS


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.