FANDOM


Book and Quill

Book and Quill

Typ Item
ID 386
Obnovitelný Ano
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Vanilla

Book and Quill je item, který se používá k přeměně Book na Written Book. Tyto knihy pak můžou hráči číst.

Psaní

Pokud držíte Book and Quill v ruce a kliknete pravým tlačítkem myši, otevřete tak GUI textového editoru.

Hráč může napsat knihu dlouhou až 50 stránek s 256 znaky na stránku. Žádná stránka nemůže být delší jak 13 řádků (průměrně 19 znaků). Pokud píšete knihu v SinglePlayeru, hra se pozastaví.

Pokud píšete knihu nemůžete hýbat kurzorem. Takže pokud se přepíšete vše musíte smazat. Nelze označit ani text.

Pokud podepíšete knihu, kniha dostane podtitul podle hráče, který ji napsal. Název knihy může být až 16 znaků dlouhý.

Crafting

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Book

Ink Sac

Feather

Book and Quill


Speciální kódy (barvy)

Text v knihách lze barvit pomocí znaku § (popřípadě &). Tento znak napíšete pokud držíte pravý alt + C.

  • § + k Vytvoří náhodně se měnící znaky.
  • § + l Vytvoří tučné písmo.
  • § + m Vytvoří přeškrtnutý text.
  • § + n Vytvoří text pod linkou.
  • § + o Vytvoří pístmo s kurzívou.
  • § + 0f (hexadecimalní) vytvoří barevný text.
  • § + r Resetuje všechny předchozí styly a text se vrátí do normálu.

K použití více kódu, musíte jako první zapsat barvu nebo to zruší všechny ostatní kódy.

Zajímavosti

  • Místo § můžete použít i &.
  • Book and Quill je o něco červenější než normální knihy.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.