Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Book

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Book

Book

Typ Item
ID 340
Obnovitelný Ano
Výdrž N/A
Stackovatelné Ano(64)
EMC hodnota 96
Mod Vanilla

Book (knížka) je item použitý ke craftění Enchantment Table a Bookshelf.

Výskyt

Knihy a papír můžete v najít v truhlách uvnitř Strongholdu.

Využití

Mimo craftění dalších itemů, jsou knihy potřebné k uschování enchantů pro pozdější použití. Kniha se vloží do Enchantment Table a očaruje.

Crafting

Crafting GUI.png

Paper

Leather

Paper

Paper

Book


Recepty

Crafting GUI.png

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Book

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Book

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Book

Oak Wood Planks; Spruce Wood Planks; Birch Wood Planks; Jungle Wood Planks

Bookshelf

Crafting GUI.png

Diamond

Obsidian

Book

Obsidian

Obsidian

Diamond

Obsidian

Enchantment Table

Crafting GUI.png

Grid layout Shapeless

Feather

Ink Sac

Book

Book and Quill


Zajímavosti

  • Achivement "Taking Inventory" má jako ikonu knihu.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki