FANDOM


Blue Alloy Wire

Blue Alloy Wire

Typ Kabel
ID 751:1280
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Redpower 2

Blue Alloy Wire je kabel, který dokáže převádět Blutricity z generátorů (Thermopile, Solar Panel) nebo z Battery Boxu. Vyrábí se téměř totožně jako Red Alloy Ingot až na Blue Alloy Ingot uprostřed.

Blue Alloy Ingot potřebuje block, na který se položí (Není samonosný jako Jacketed Bluewire).

Blue Alloy Wire má limit velikosti posílaného napětí na 107.4 Voltů. Má také ztráty 0,02 Ohmů na jeden block. Na delší vzdálenosti může mít velké ztráty energie. Ztráty vypočítáte následujícím způsobem:

Proud (amps) * Odpor

Velikost energie proudící v Blue Alloy Wire můžete změřit pomocí Voltmetru. Blutricity se rozděluje na Volty, Ampéry a Watty. Volty označují velikost balíčků energie, které můžou být změřeny pomocí Voltmetrem. Ampéry označují počet těchto balíčků a Watty označují celkovou energii (zjistíte ji vynásobením Voltů a Ampérů).

Na dlouhé vzdálenosti můžete použít 10kV Wire. Ten má sice odpor 2 Ohmy na block, ale dokáže přenášet 10,600 voltů.

Crafting

Crafting GUI.png

Wool

Wool

Wool

Blue Alloy Ingot

Blue Alloy Ingot

Blue Alloy Ingot

Wool

Wool

Wool

Blue Alloy Wire

GridNumbersCSS
GridNumbersCSS

Využití

Crafting GUI.png

Blue Alloy Wire

Wool

10kV Wire


Alloy Furnace GUI(new).png
Blue Alloy Wire

Blue Alloy Ingot

GridNumbersCSS


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.