Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Blank Pattern

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Blank Pattern
Blank pattern 150
Typ Item
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Tinkers' Construct


Blank Pattern je jeden z nejzákladnějších itemů v Tinkers' Constructu. Jsou potřeba když chcete začít s TC.

Pro začátek jsou potřeba 3 (4) Blank patterny pro výrobu základních bloků v TC - Stencil Table, Part Builder, Tool Station (Pattern Chest).

Na každý Tool Part (Pickaxe Head, Tool Rod, a podobně) je potřeba též Blank Pattern

Crafting GUI.png

Stick

Wooden Planks

Wooden Planks

Stick

Blank PatternPoužitíEdit

Používá se ve 4 receptech na již výše uvedené základní bloky.

Též se používá na crafting mnoha patternů ve Stencil Table.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki