Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Biofuel Capsule

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Biofuel Capsule

Biofuel Capsule

Typ Item
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Biofuel Capsule je nádoba s Biofuel. Vznikne vložením prázdné Wax Capsule do Stillu. Díky Biofuel Capsule můžete Biofuel přenášet a vložit ho do Bottleru nebo Bio Generatoru.

Můžete použít také Refractory Capsule. Mají stejný název i využití. Liší se pouze barvou.

Crafting

StillBiofuel2


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki