Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Autarchic Gold OR Gate

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Autarchic Gold OR Gate

Autarchic Gold OR Gate

Typ Gate
ID 19256:4
Stackovatelné Amp (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Autarchic Gold OR Gate je OR verze třetí třídy Autarchic Gate. Pokud je více vstupních slotů nastaveno na stejný výstup, výstup bude aktivní pokud je splněna jakákoliv podmínka.

Dokáže pracovat s Red Pipe Wire a Blue Pipe Wire. Má 4 páry slotů pro podmínky/výstupy.

Crafting

Assembly Table.gif

Gold OR Gate

Pulsating Chipset


Redstone Iron Chipset


Autarchic Gold OR Gate
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki