Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Autarchic Gold AND Gate

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Autarchic Gold AND Gate

Autarchic Gold AND Gate

Typ Gate
ID 19256:3
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Autarchic Gold AND Gate je AND verze třetí třídy Autarchic Gate. Pokud je více vstupních slotů nastaveno na stejný výstup, výstup bude aktivní pouze pokud jsou splněny všechny podmínky.

Dokáže pracovat s Red Pipe Wire a Blue Pipe Wire. Má 4 páry slotů pro podmínky/výstupy.


Crafting

Assembly Table.gif

Gold AND Gate

Pulsating Chipset


Redstone Iron Chipset


Autarchic Gold AND Gate
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.