Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Autarchic Diamond AND Gate

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Autarchic Diamond AND Gate

Autarchic Diamond AND Gate

Typ Gate
ID 19256:5
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Autarchic Diamond AND Gate je jednou ze čtyř AND verzí typu Autarchic Gate. Má následující vlastnosti:

  • AND gate: Pokud je více vstupních slotů nastaveno na stejný výstup, výstup bude aktivní pouze pokud jsou splněny všechny podmínky.
  • Diamond gate: Může pracovat s jakoukoliv Pipe Wire. Má 8 podmínek/výstupů na specifický typ itemu nebo kapaliny.
  • Autarchic gate: Jeden z jeho výstupu je schopen odstranit itemy z propojeného inventáře bez potřeby připojeného motoru.

Crafting

Assembly Table.gif

Diamond AND Gate

Pulsating Chipset


Redstone Iron Chipset






Autarchic Diamond AND Gate



Crafting GUI.png

Autarchic Diamond OR Gate

Redstone Chipset

Autarchic Diamond AND Gate



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.