Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Architect Table

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Architect Table

Architect Table

Typ Přístroj
ID N/A
Nástroj Grid Wooden Pickaxe
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mod Build Craft 3

Architect Table (také znám jako Template Drawing Table) se používá k 3D skenu struktur o velikosti až 64x64x64. Poté je ukládá jako schéma na Blueprint. Narozdíl od ostatních přístrojů, Architect Table nepotřebuje žádnou energii.

Blueprint můžete využít v Builderu k postavení struktury.

Crafting

Crafting GUI.png

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Land Mark

Crafting Table

Template

Ink Sac

Dandelion Yellow

Diamond Gear

Architect Table


Využití

K použití Architect Table musíte nejdříve vytyčit skenovanou oblast pomocí Land Marků. Poté položte Architect Table k jedné z Land Marků.

Ujistěte se, že vaše budova je v oblasti, kterou jste vytyčili Land Marky. Poté vložte do Architect Table Template nebo Blueprint. Můžete si vaše schéma i pojmenovat. Pokud ho nepojmenujete, bude označen číslem.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki