Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Apiarist's Pipe

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comment1 Share
Apiarist's Pipe

Apiarist's Pipe

Typ Trubka
ID N/A
Stackovatelné Ano (64)
EMC hodnota N/A
Mody Forestry
Build Craft

Apiarist's Pipe nepochází z módu Build Craft 3, ale z Forestry. Ke craftingu a používání však musíte mít oba dva módy.

Tato trubka pomáhá umisťovat včely do Apiary. Pokud královna zemře, automaticky se pošle nová a umístí ji do správného slotu. Také vyprazdňuje Apiary.

ApiaristGui
GUI a nastavení pravidel v Apiarist's Pipe.

Podmínky

V této trubce lze nastavit i určitá pravidla:

 • Closed: (uzavřena), nebude přijímat žádné včely z jakéhokoliv směru.
 • Anything: (vše), jakýkoliv item nebo včela bude přijata v jakémkoliv směru
 • Item: Item, který není včela bude v tímto směrem přijat.
 • Any Bee: Jakákoliv včela bude tímto směrem přijata
 • Drone/Princess/Queen: Můžete zvolit daný typ včely, který bude trubka posílat daným směrem.

Barvy

A záleží také na barvě, do které vložíte včelu:

 • Modrá: Bude přijímat jakéhokoliv drona a princezny nebo královny sekundárního druhu Meadows.
  Přijímá (příklad): Drone (Forest/Meadows), Drone (Meadows/Meadows), Princess (Imerial/meadows), Queen (Diligent/Meadows).
  Odmítá (příklad): Princess (Meadows/Forest), Drone (Meadows/Noble), Queen (Meadows/Imperial).
 • Zelená: Bude přijímat pouze drony primárního druhu Common nebo Forest a Forest jako sekundárního.
  Přijímá (příklad): Drone (Common/Forest), Drone (Forest/Meadows), Drone (Forest/Common), Done (Forest/Noble), Drone (Forest/Industrious).
  Odmítá (příklad): Jakoukoliv Queen, Jakoukoliv Princess, Drone (Common/Meadows), Drone (Meadows/Meadows), Drone (Common/Unweary).
 • Žlutá: Bude přijímat pouze princezny primírního druhu Cultivated a Noble jako sekundárního.
  Přijímá (příklad): Princess (Cultivated/Noble), Princess (Noble/Common), Princess (Noble/Forest), Princess (Noble/Diligent).
  Odmítá (příklad): Jakýkoliv drone, Jakákoliv Queen, Princess (Cultivated/Meadows), Princess (Imperial/Imperial).

Crafting

Crafting GUI.png

Propolis

Diamond Transport Pipe

Propolis

Apiarist's Pipe
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki