FANDOM


Adventurer's Backpack

Adventurer's Backpack

Typ Batoh
ID N/A
Stackovatelné Ne
EMC hodnota N/A
Mod Forestry

Adventurer's Backpack je batoh, který rozšiřuje hráčům inventář o 15 slotů. Neexistují žádné předdefinované itemy, které dokáže pojmout. Chcete-li použít tento Backpack, budete muset upravit řádek "backpacks.adventurer.items =" ve Forestry configu a přidat tam ID bloků a itemů. Seznam všech batohů z Forestry najdete zde → Backpacks

Může být vylepšen na Woven Adventurer's Backpack. Ten má kapacitu 45 slotů.

Crafting

Crafting GUI.png

String

Bone

String

Wool

Chest

Wool

String

Bone

String

Adventurer's Backpack


Na jeho výrobu potřebujete:

Využití

Carpenter GUIWater1.png

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Diamond

Adventurer's Backpack

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Woven Silk

Water Bucket

Woven Adventurer's Backpack
Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.