Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Advanced Computer

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Advanced Computer je lepší varianta Computer. Je dražší na výrobu, ale přináší změny jako barevně odlišené části zdrojového kódu, podpora myši (kliknutí do kódu přesune kurzor). Z Advanced Computer může být také vyrobena Turtle.

Advanced Computer

Advanced Computer

Typ Block
Nástroj Grid Stone Pickaxe
Stackovatelné Ano (64)
Mod ComputerCraft


Craftting Edit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.