Fandom

Česká Tekkit a FTB Wiki

Admin Anchor Cart

1,415pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Admin Anchor Cart
Admin Anchor Cart
Typ Cart
ID N/A
Stackovatelné Ano (3)
EMC hodnota N/A
Mod RailCraft

Admin Anchor Cart je mobilní Admin Anchor, který je vložen do Minecartu. Anchor Cart okamžitě načítá 3x3 Chunky okolo něj.

Udržuje 9 Chunků kolem sebe načtené (3x3 kolem Anchoru). To znamená, že všechny přístroje si zachovávají svojí funkčnost i když jste na jiném místě nebo v jiné dimenzi (Nether, End). Vyplatí se ho použít pokud potřebujete odejít dál a víte, že by se daný Chunk deaktivoval.

Poznámka: Tento typ Anchoru nevyžaduje k funkčnosti Ender Pearly a nelze ho vyrobit. Jediný způsob jak ho získat je přes Creative mod.

Alternativou Admin Anchor Cartu je Anchor Cart a Personal Anchor Cart. Rozdíl, mezi těmito Anchory je následující:

  • World Anchor je stále aktivní pokud má palivo (Ender Perly) a načítá 3x3 chunky okamžitě po načtení světa. 
  • Personal Anchor je aktivní pouze, pokud je majitel Anchoru ve hře. Nenačítá chunky. Pouze udržuje již načtené chunky.
  • Admin Anchor má stejnou funkci jako World Anchor, ale nepotřebuje žádné palivo (Ender Pearly). Nelze však vyrobit.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki